Naše služby

Vymáhání pohledávek - služby


V souvislosti s vymáháním pohledávek poskytujeme tyto služby:

 • ​mimosoudní vymáhání pohledávek​,
 • soudní vymáhání pohledávek​,
 • zajištění vymahatelnosti pohledávek (uznání dluhu, směnka, ručení, zástavní právo),
 • poradenství při vymáhání pohledávek,
 • postupování pohledávek (smlouva o postoupení pohledávek podle občanského zákoníku),
 • zastupování věřitelů v soudním a exekučním řízení,
 • zastupování věřitelů v konkursním a restrukturalizačním řízení,
 • poradenství v směnečném právu (správné vypsání směnky, kontrola směnky),
 • uplatňování pohledávek v trestním řízení (adhezním řízení).

Zabýváme se vymáháním pohledávek vzniklých na základě:

 • smlouvy o půjčce,
 • smlouvy o úvěru,
 • kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, licenčních smluv a jiných smluv podle Obchodního nebo Občanského zákoníku,
 • nezaplacených faktur (vymáhání faktur​),
 • splatných směnek (vymáhání směnky​),
 • z bezdůvodného obohacení,
 • jiné pohledávky (i ústně uzavřené).

Pokud Vaše pohledávka vznikla na základě jiného titulu, jak je uvedeno výše, napište nám.

Po podpisu smlouvy o vymáhání pohledávek a zmocnění probíráme všechny povinnosti s vymáháním pohledávky. Klient s vymáháním pohledávky nemá mít žádné starosti. Klient je pravidelně informován o stavu své pohledávky v online systému přístupném 24 hodin denně.

Pohledávky se v určitých případech dají vymáhat účinněji a jednodušeji.

V souvislosti s vymáháním pohledávek zajišťujeme:

 • komunikaci s vámi ve věci zabezpečení podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávek,
 • vypracování a odeslání výzev dlužníkovi, ve které bude dlužník vyzván k zaplacení dlužné jistiny a úroku z prodlení,
 • jednání s dlužníkem po doručení výzvy k zaplacení za účelem zajištění pohledávky (směnkou, rozhodčí doložkou, splátkovým kalendářem),
 • pokud dlužník dobrovolně nezaplatí pohledávku, zajistíme ​přípravu žaloby k soudu (návrhu na vydání platebního rozkazu),
 • v řízení před soudem nebo rozhodčím řízením Vás budeme ​zastupovat,
 • po úspěšném soudním řízení zajistíme ​sepsání návrhu na zahájení exekuce ​a zastoupení před exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky.

Výše uvedený systém je nabízen pouze pro oblast vymáhání pohledávek, která se týká skutkově jednoduchých případů. Někdy může jít o právně složitý problém, tj. pokud vymožení pohledávky nebude jednoduché (zejména z důvodu insolvence dlužníka a jiné), tehdy zvolíme jiný přístup.

Zákony:
Ob​čanský zákoník
Občanský soudní řád
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace