Naše služby

Mimosoudní vymáhání pohledávek


V souvislosti s mimosoudním vymáháním pohledávek postupujeme následovně:

Ponecháním vymáhání pohledávek na naši advokátní kancelář se vyhnete nepříjemné komunikaci s dlužníkem, časovým a finančním nákladům a zároveň přesvědčíte dlužníka o tom, že s vymáháním Vaší pohledávky to myslíte skutečně vážně.

Cílem mimosoudního vymáhání pohledávek je dosažení okamžité úhrady a bez soudního řízení.

Zajišťujeme i uznání dluhu se splátkovým kalendářem nebo formu notářského zápisu, která bude exekučním titulem. Případně uznání pohledávky s rozhodčí doložkou.

Na dlužníka vyvineme tlak na úhradu jeho dluhu. Vy tak ušetříte náklady na soudní poplatky a hlavně čas.

Pokud se nepodaří s dlužníkem mimosoudně dohodnout, můžeme pohledávku vymáhat soudním vymáháním pohledávek případně v rozhodčím řízení.

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávek zjišťujeme:
  • bonitu pohledávky - lustrací zjistíme, zda dlužník je solventní, zda je resp. není veden v registrech dlužníků, zda je v konkurzu nebo likvidaci, zda nemá dluhy ve státních institucích,
  • prověříme právně Vámi předložené doklady a dokumenty, z nichž vyplývá Váš nárok.

Při mimosoudním vymáhání pohledávek zabezpečíme uzavření dohody s dlužníkem o rozhodčím řešení sporu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace