Naše služby

Soudní vymáhání dluhů


Soudní vymáhání dluhů nastává po neúspěšném pokusu o mimosoudní vymáhání dluhů. V řízení před soudem vystupuje Vaším jménem zkušený odborník (advokát).

Jiné vymáhačské firmy často nepoužívají advokáty na vymáhání dluhů, čímž vážně ohrožují dobytnost dluhu od dlužníka.

V soudním řízení vzniknou často složité právní otázky, na které je třeba hned reagovat. Neodmyslitelnou součástí vymáhání dluhů soudní cestou je znalost procesních předpisů. Nezřídka se stává, že neodborníci nepochopí důležitost procesního úkonu a tato neznalost způsobí, že přijdete o svou pohledávku. Natrvalo.

Proto v zájmu zajištění jistoty vymožení dluhu soudní cestou je vhodnější využít služeb advokátní kanceláře. Odměna advokáta při vymáhání pohledávky může být sjednána stejně nebo i výhodnější než s vymahačskou firmou. Žalobu zpracuje a na soudu při vymáhání dluhu vás zastupuje advokát. Před podáním žaloby vždy zhodnotíme dobytnost pohledávky.

Při soudním vymáhání se platí soudní poplatek, který je ale možné žádat nahradit dlužníkem. Pro účely výpočtu soudního poplatku se do celkové výše dluhu nezapočítává příslušenství (např. úroky z prodlení).

Žaloba bude zpracována tak, že od dlužníka požadujeme všechny možné nároky, které přicházejí v úvahu (jistina, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, poplatky, náklady na zastupování a jiné). Spolupráce s advokátními kancelářemi zajišťuje, že pohledávka bude v rukou odborníků specializovaných na vymáhání dluhů.

Po úspěšném inkasu dluhu se Vám vrátí zaplacený soudní poplatek a také Vám soud přizná náhradu nákladů právního zastupování. Advokát si může účtovat podíl z vymožené částky nebo odměnu podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), přičemž tato náhrada odměny advokáta Vám bude přiznána podle této vyhlášky.

Jak vypadá platební rozkaz? Zašleme Vám ho na vyžádání.

Soudní vymáhání dluhů začíná podáním žaloby. Pokud jste přesvědčen/-á, že vymáhání dluhů mimosoudní není možné, můžeme začít s vymáháním dluhu soudní cestou ihned po doručení potřebných dokladů.

Soud přiznává úspěšnému účastníkovi náklady právního zastupování a soudní poplatek.

Pokud se advokát s klientem nedohodne na podílové odměně, platí tarifní odměna. Pokud není stanoveno jinak, základní sazba odměny podle vyhlášky o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty je

tarifní hodnota výška jednoho úkonu právní pomoci
do 500 Kč 300 Kč,
přes 500 Kč do 1000 Kč 500 Kč,
přes 1000 Kč do 5000 Kč 1000 Kč,
přes 5000 Kč do 10000 Kč 1500 Kč,
přes 10000 Kč do 200000 Kč 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,
přes 200000 Kč do 10000000 Kč 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,
přes 10000000 Kč 48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč.

Úkonem právní služby se rozumí například sepsání žaloby, zastupování u soudu a jiné.

Telefonicky nebo e-mailem je možné kontaktovat advokáta, který Vám bez zbytečného odkladu oznámí, kolik byste zaplatili, pokud bychom Vaši pohledávku vymáhali.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace