Otázka

Bagatelní dluh


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, minulý měsíc jsem půjčil 1000,- Kč paní, která je v důchodu. Řekla, že mi to vrátí v pátek a už je to měsíc. Dá se něco s tím dělat?

03.06.2024
Odpověď

Dobrý den, pokud máte důkazy prokazující půjčení dané částky, je možné se pokusit vymoci následujícím způsobem. 

Doporučuji nejprve sepsat uznání dluhu, jehož vzor je možné nalézt na dostupných webových stránkách. Jeho právní úprava je stanovena v ust. § 2053 a následující Občanského zákoníku stanoví: Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.
Pokud uznání dluhu nepodepíše, bude třeba se obrátit na soud.Pokud máte relevantní důkazy prokazující existenci a vznik Vašeho nároku vůči dlužníkovi, je zde šance na úspěch ve věci.Nejprve doporučuji před případným soudním sporem sepsat tzv. předžalobní výzvu dle ust. § 142a Občanského soudního řádu, následně ani při tomto neplnění podat žalobu.Jako důkaz můžete v případě sporu použít dle ust. § 125 Občanského soudního řádu : všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud. Jako žalobce však musíte unést důkazní břemeno, tudíž doporučuji, aby v žalobě bylo sepsáno vše pro to, aby soudce mohl i například vydat platební rozkaz na dlužníka bez nutnosti soudního jednání.

Nicméně, pokud tyto důkazy nemáte, nevidím zde šanci na úspěch ve věci. 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace